Bu tiplerde yani senkron jeneratörlerde, “Sabit kutuplar içerisinde döndürülen iletkenlerde Faraday Kanununa göre bir gerilim bulunur.” prensibiyle çalışırlar ve indüklenen gerilimi bilezikler ve fırça yardımıyla alternatif akım olarak