Mekanik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren makineler “jeneratör” denir.. Elektrik enerjisinin üretimi, iletilmesi ve dağıtılmasında alternatif akımın kullanılması büyük kolaylık sağlar. Alternatif akımın üretilmesinde jeneratörler kullanıldığı için senkron jeneratörlerin